czwartek, 3 grudnia 2009

Instalacja vmware-tools w systemie CentOS 5.4

Instalacja dla VMWare ESXi 4.0 z pakietów binarnych.

1. Instalacja klucza GPG:
mkdir vmware
cd vmware
wget -q http://packages.vmware.com/tools/VMWARE-PACKAGING-GPG-KEY.pub
rpm --import VMWARE-PACKAGING-GPG-KEY.pub
2. Dopisanie repozytorium VMWare:
cd /etc/yum.repos.d/
vim vmware.repo
Dodajemy taką zawartość do pliku:
[vmware-tools]
name=VMware Tools for Red Hat Enterprise Linux
baseurl=http://packages.vmware.com/tools/esx/latest/rhel5/<arch>
enabled=1
gpgcheck=1
<esx-version> - wersja systemu esx (np. 4.0)
<arch> - x86_64 lub i686

3. Instalacja pakietów:
yum install vmware-tools-nox


Instrukcja dostępna jest pod adresem: http://www.vmware.com/pdf/osp_install_guide.pdf

Instalacja CentOS 5.x

Dotyczy CentOS 5.4

Instalacja standardowa

Instalacja nowych pakietów:
yum -y  install screen mc sysstat

Usunięcie zbędnych pakietów:
yum -y remove amtu anacron aspell aspell-en at atk audit authconfig autofs avahi avahi-compat-libdns_sd bc bitstream-vera-fonts bluez-gnome bluez-libs bluez-utils cadaver cairo ccid conman coolkey cpuspeed crash cryptsetup-luks cups cups-libs dbus dbus-glib dbus-libs dbus-python desktop-file-utils dhcpv6-client dmidecode dnsmasq dump ecryptfs-utils elinks fetchmail firstboot-tui fontconfig freetype gamin gamin-python GConf2 gettext gtk2 hal hicolor-icon-theme htmlview ifd-egate iptables-ipv6 irda-utils isdn4k-utils keyutils krb5-workstation kudzu libaio libdaemon libdrm libevent libgssapi libhugetlbfs libICE libIDL libjpeg libnotify libpcap libpng libSM libtiff libvolume_id libwnck libwvstreams libX11 libXau libXcursor libXdmcp libXext libXfixes libXft libXi libXinerama libxml2-python libXrandr libXrender libXres libXt libXxf86vm lockdev lrzsz m4 mailcap make mcelog mesa-libGL mgetty minicom mutt neon NetworkManager NetworkManager-glib nfs-utils nfs-utils-lib notification-daemon nscd nss_db nss_ldap nss-tools numactl oddjob oddjob-libs ORBit2 pam_ccreds pam_krb5 pam_passwdqc pam_pkcs11 pam_smb pango paps parted patch pax pcmciautils pcsc-lite pcsc-lite-libs pinfo pkinit-nss pm-utils poppler poppler-utils portmap ppp prelink psacct pygobject2 rdate rdist readahead redhat-lsb redhat-menus rhpl rmt rng-utils rp-pppoe rsh setarch setools setuptool slrn sos specspo startup-notification symlinks system-config-network-tui system-config-securitylevel-tui tcl tree trousers udftools unix2dos wireless-tools words wpa_supplicant wvdial xorg-x11-filesystem ypbind yp-tools yum-updatesd

Problem z usunięciem redhat-menus:

cp /bin/true /bin/update-desktop-database; yum -y remove redhat-menus; rm -f /bin/update-desktop-database

Wyłączenie IPv6:
echo "options ipv6 disable=1"  >/etc/modprobe.d/disable-ipv6

Update:
yum clean all
yum update

Wyłączenie zbędnych konsol w /etc/inittab
Opcjonalne wyłączenie SELinux

Dla systemów 64 bitowych usunięcie pakietów 32-bitowych:
 yum remove \*.i386 \*.i686

sobota, 28 listopada 2009

DNS - serwery nazw

W ostatnich dniach musiałem przenieść serwery DNS na inne adresy IP. Przy tych przenosinach dokonałem zmiany istniejącej konfiguracji DNS na nową. Już wyjaśniam o co chodzi na przykładzie.
W starej konfiguracji miałem następującą konfigurację (NASK):

   exmaple.pl   NS   ns1.example.pl
   example.pl   NS   ns2.example.pl


I oczywiście odpowiednie  rekordy glue z numerami IP.
Klienci, którzy korzystali z moich serwerów DNS jako nazwy serwerów NS podawali odpowiednio ns1.example.pl i ns2.example.pl.
Jest to standardowa konfiguracja z rekordami glue (in-bailiwick). Konfiguracja tego posiada pewną niedogodność związaną z czasem propagacji zmian (TTL). Domyślny TTL dla domen (w NASK-u) wynosi 86400 sekund (24h). Do tego dochodzi jeszcze czas kiedy strefy są modyfikowane na serwerach TLD. W praktyce oznacza to, że modyfikację mogą się propagować nawet do 30 godzin lub dłużej. Tutaj nie możemy za dużo poradzić. To co mogłem zmienić to czas propagacji zmian na serwerach obsługujących domeny klienta. Dokonałem następujących zmian:

NASK (konfiguracja z glue):
      example.pl   IN NS   a.dns.example.pl
      example.pl   IN NS   b.dns.example.pl

Moje serwery (konfiguracja typu gluelessness):
   ns1.exmaple.pl   IN A a  ip TTL
   ns2.exmaple.pl   IN A  ip TTL

Jako TTL używam wartości 3600. Jest to dobry kompromis między "wydajnością", a możliwością elastycznego dokonywania zmian. Dzięki tej zmianie zmiana serwera nazw (numeru IP) dla obsługiwanych domen możliwa jest w znacznie krótszym czasie). Oczywiście w tym przykładzie domena example.pl powinna być utrzymywana na innych serwerach niż pozostałe domeny.
Przy okazji tych zmian wyszło, że paru klientów jako nazwy serwerów NS podawało nazwę w swojej domenie wraz z aktualnymi numerami IP moich serwerów. Czyli cos takiego:

    domenaklienta.pl   IN NS  ns.domenaklilenta.pl
    ns.domenaklienta.pl IN A ip_mojego_serwera_dns

Muszę przyznać, że przysporzyło to mi trochę problemów. Ale ogólnie udało się sprawy wyprostować.
Zdanie djb na temat gluelessness