piątek, 27 kwietnia 2012

Instalacja XEN-a na eco.atman.pl (ATMAN)


Konfiguracja XEN w systemie Debian 6.x na serwerach dedykowanych EcoSerwer (http://eco.atman.pl)


Na chwilę obecną nie znam powodu dlaczego nie działa standardowa konfiguracja XEN w trybie bridge (działa bez problemu na serwerach OVH i HETZNER).

Instalacja systemu XEN w Debianie zgodnie z instrukcją: http://wiki.debian.org/Xen

 

Konfiguracja interfejsów (bridge)


 /etc/network/interfaces:


  iface peth0 inet manual
  auto eth0
  iface eth0 inet static
          address IP
          netmask NETMASK
          network NETWORK
          broadcast BROADCAST
          gateway GATEWAY
          dns-nameservers 8.8.8.8
          dns-search vm.socha.it
          bridge_ports peth0
          bridge_stp off
          bridge_maxwait 0
          bridge_fd 0
          up /sbin/sysctl -p /etc/sysctl.d/xen.conf
          up /sbin/ip route add IP1/32 dev eth0
          up /sbin/ip route add IP2/32 dev eth0
          …
          up /sbin/ip route add IPN/32 dev eth0

  IP – podstawowy numer IP serwera
  IP1 – dodatkowy adres IP
  IP2 – dodatkowy adres IP
  IPN – jw.

Interfejs peth0 to fizyczny interfejs serwera. Nazwa została ustawiona poprzez udev 
(/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules)

Zawartość pliku /etc/sysctl.d/xen.conf:
  net.ipv4.ip_forward = 1
  net.ipv4.conf.all.rp_filter = 0
  net.ipv4.conf.default.rp_filter = 0
  net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 0
  net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 0
  net.bridge.bridge-nf-call-arptables = 0

W pliku /etc/xen/xend-config.sxp  wpis „(network-script network-bridge)” musi być nieaktywny  (tak jest domyślnie ustawione po instalacji).

 

 Konfiguracja domU


             /etc/xen/vm/vhost:
name = "vhost"
memory = "2048"
disk = [ 'phy:/dev/vm/vhost-root,xvda,w', 'phy:/dev/vm/vhost-swap,xvdb,w' ]
vif = [ 'mac=00:16:3e:XX:XX:XX, bridge=eth0,vifname=vif0' ]
vcpus=2
on_reboot = 'restart'
on_crash = 'restart'
bootloader="pygrub" 

CENTOS
           
            /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:
           
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
IPADDR=IP1
NETMASK=255.255.255.255
NM_CONTROLLED=no
TYPE=Ethernet

/etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0:

GATEWAY dev eth0
default via GATEWAY dev eth0

DEBIAN

/etc/network/interfaces:

auto eth0
iface eth0 inet static
        address IP1
        netmask 255.255.255.255
        up /sbin/ip route add GATEWAY dev eth0
        up /sbin/ip route add default via GATEWAY