sobota, 31 grudnia 2011

Instalacja CentOS 6.x

Dotyczy CentOS 6.2

Instalacja minimalna
Usunięcie zbędnych pakietów:
yum remove -y audit iptables-ipv6 dbus qpid-cpp-server

Instalacja nowych pakietów:
yum -y  install vim screen mc sysstat wget man ntsysv openssh-clients logwatch bind-utils mtr

Wyłączenie IPv6:

echo "options ipv6 disable=1"  >/etc/modprobe.d/disable-ipv6.conf

Update:
yum clean all
yum update -y

Wyłączenie zbędnych konsol

sed -i -e 's/tty\[1-6\]/tty[1-2]/' /etc/sysconfig/init

Opcjonalne wyłączenie SELinux

sed --follow-symlinks -i -e 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/' /etc/sysconfig/selinux

Strojenie conntrack:

echo "options nf_conntrack hashsize=2097152" >/etc/modprobe.d/ip_conntrack.conf
echo "net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_established = 28800" >>
/etc/sysctl.conf