poniedziałek, 17 grudnia 2012

Wowza/HTTPWelcomeBanner - zamiennik dla com.wowza.wms.http.HTTPServerVersion


Poniższy moduł umożliwia zmianę domyślnego providera HTTP dla serwera Wowzy. Domyślny provider wyświetla baner z informacjami o wersji Wowzy np:

Wowza Media Server 3 Monthly Edition 3.5.0 build2989

Moduł it.socha.wms.http.WelcomeBanner umożliwia zmianę tej odpowiedzi na inną. Dostępne są trzy możliwości - none - brak (pusta strona), html - html osadzony w pliku konfiguracyjnym i file - zawartość pliku.

Konfiguracja w pliku VHost.xml:

<HTTPProvider>
        <BaseClass>it.socha.wms.http.WelcomeBanner</BaseClass>
        <RequestFilters>*</RequestFilters>
        <AuthenticationMethod>none</AuthenticationMethod>
        <Properties>
                <Property>
                    <Name>banner</Name>
                    <!-- none,html,file -->
                    <Value>html</Value>
                </Property>
                <Property>
                    <Name>html</Name>
                    <Value><![CDATA[<html><head><title>WOWZA</title></head><body>WOWZA</body></html>]]></Value>
                </Property>
                <Property>
                    <Name>file</Name>
                    <!-- full path to the file -->
                    <Value>/storage/cdn/serwis/welcome/welcome.html</Value>
                </Property>
        </Properties>
</HTTPProviders>


banner - none,html, file
html - "statyczny" html - musi być podany w bloku <![CDATA[ ]]>
file - określa ścieżkę do pliku

Plik jar należy umieścić w folderze lib.

Download