piątek, 26 lipca 2013

xinetd redirect

service some_unique_name
{
 type = UNLISTED
 flags = REUSE
 socket_type = stream
 wait = no
 user = root
 redirect = back.end.ip.address 443
 port = 443
}

czwartek, 23 maja 2013

nginx - secure download


http://wiki.nginx.org/HttpSecureLinkModule
location ~ ^/download/([a-zA-Z0-9_-]+)/([0-9]+)/(.*)$ {
                set $x_uri_hash $1;
                set $x_uri_expires $2;
                set $x_uri_file $3;
                secure_link $x_uri_hash,$x_uri_expires;
                secure_link_md5 SECRETTOKEN$x_uri_file$x_uri_expires;
                if ($secure_link = "") {
                       rewrite ^ /error/access_denied.html last;
                }
                if ($secure_link = "0") {
                       rewrite ^ /error/access_expired.html last;
                }
                rewrite ^ /files/$x_uri_file last
}
location /error/ {
            root /storage/download;
            internal;
 }
location /files/ {
            root /storage/download;
            set $limit_rate  512k;
            internal;
}

nginx - log format dla vhosta

       log_format  vhost '$http_host $remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                      '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                      '"$http_user_agent"';

        access_log /var/log/nginx/access.log vhost;

piątek, 12 kwietnia 2013

Przerwa techinczna - atrapa

Do użycia z Apache-em:

RewriteEngine on
RewriteRule ^/przerwa  http://domena.pl/przerwa/index.html [P]
RewriteCond %{REMOTE_ADDR} !=192.168.1.1
RewriteRule ^(.*)$     /przerwa [N]

Kompresja w SSL/RedHat/CentOS


Copy/Paste z tego linka:

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=857051

OpenSSL enables zlib compression by default for both clients and servers starting with version 0.9.8:
The openssl packages in Red Hat Enterprise Linux 5 (starting with RHBA-2009:0181 update released in Red Hat Enterprise Linux 5.3) and 6, and also in Fedora, contain a patch that makes the library check if OPENSSL_NO_DEFAULT_ZLIB environment variable is set (can have arbitrary value, even empty string) and disable the default zlib support.

Setting the OPENSSL_NO_DEFAULT_ZLIB environment variable before starting a client or a server application using OpenSSL can be used to disable zlib compression support and hence mitigate this flaw.  For example, httpd with mod_ssl has compression enabled by default in Red Hat Enterprise Linux 5 and 6, and hence it is used when client also supports it.  Adding the following line to the /etc/sysconfig/httpd file:

  export OPENSSL_NO_DEFAULT_ZLIB=1

and restarting the httpd service disables the use of SSL/TLS compression in mod_ssl and the compression will not be negotiated even when connecting client supports it.  Note that this environment variable only affects the use of SSL/TLS protocol compression and does not affect the use of HTTP protocol compression implemented by the mod_deflate module.

The openssl packages in Red Hat Enterprise Linux 3 and 4 are based on upstream version 0.9.7a and do not enable SSL/TLS zlib compression.

niedziela, 10 lutego 2013

StarWars traceroute


Aktualizacja, ze zwiększonym TTL-em dla traceroute-a.

#traceroute 216.81.59.173

13 * * *
14 Episode.IV (206.214.251.1) 194.025 ms  194.481 ms  194.397 ms
15 A.NEW.HOPE (206.214.251.6) 193.665 ms  193.283 ms  194.109 ms
16 It.is.a.period.of.civil.war (206.214.251.9) 196.600 ms  196.196 ms  195.902 ms
17 Rebel.spaceships (206.214.251.14) 193.859 ms  193.985 ms  193.562 ms
18 striking.from.a.hidden.base (206.214.251.17) 196.112 ms  195.560 ms  195.244 ms
19 have.won.their.first.victory (206.214.251.22) 194.610 ms  194.616 ms  196.651 ms
20 against.the.evil.Galactic.Empire (206.214.251.25) 195.857 ms  195.574 ms  197.134 ms
21 During.the.battle (206.214.251.30) 194.717 ms  195.741 ms  195.960 ms
22 Rebel.spies.managed (206.214.251.33) 195.630 ms  195.526 ms  196.053 ms
23 to.steal.secret.plans (206.214.251.38) 195.816 ms  195.899 ms  195.847 ms
24 to.the.Empires.ultimate.weapon (206.214.251.41) 197.349 ms  197.263 ms  197.640 ms
25 the.DEATH.STAR (206.214.251.46) 196.548 ms  196.289 ms  196.176 ms
26 an.armored.space.station (206.214.251.49) 198.743 ms  198.547 ms  199.878 ms
27 with.enough.power.to (206.214.251.54) 197.455 ms  199.070 ms  198.058 ms
28 destroy.an.entire.planet (206.214.251.57) 197.052 ms  197.153 ms  196.872 ms
29 Pursued.by.the.Empires (206.214.251.62) 196.742 ms  196.596 ms  197.565 ms
30 sinister.agents (206.214.251.65) 196.223 ms  197.166 ms  197.179 ms
31 Princess.Leia.races.home (206.214.251.70) 197.703 ms  197.550 ms  198.363 ms
32 aboard.her.starship (206.214.251.73) 195.231 ms  196.112 ms  196.717 ms
33 custodian.of.the.stolen.plans (206.214.251.78) 196.517 ms  196.404 ms  197.438 ms
34 that.can.save.her (206.214.251.81) 197.341 ms  197.171 ms  198.273 ms
35 people.and.restore (206.214.251.86) 195.883 ms  196.842 ms  196.716 ms
36 freedom.to.the.galaxy (206.214.251.89) 197.627 ms  197.918 ms  197.958 ms
37 0-----I-------I-----0 (206.214.251.94) 195.863 ms  196.012 ms  196.248 ms
38 0------------------0 (206.214.251.97) 197.153 ms  197.650 ms  198.571 ms
39 0-----------------0 (206.214.251.102) 196.416 ms  198.332 ms  199.400 ms
40 0----------------0 (206.214.251.105) 196.873 ms  197.293 ms  198.519 ms
41 0---------------0 (206.214.251.110) 198.359 ms  198.467 ms  199.567 ms
42 0--------------0 (206.214.251.113) 197.187 ms  198.051 ms  197.967 ms
43 0-------------0 (206.214.251.118) 197.513 ms  197.691 ms  197.728 ms
44 0------------0 (206.214.251.121) 199.513 ms  199.378 ms  200.795 ms
45 0-----------0 (206.214.251.126) 198.132 ms  199.380 ms  199.335 ms
46 0----------0 (206.214.251.129) 198.208 ms  197.987 ms  197.929 ms
47 0---------0 (206.214.251.134) 198.643 ms  199.408 ms  199.463 ms
48 0--------0 (206.214.251.137) 196.648 ms  198.952 ms  198.785 ms
49 0-------0 (206.214.251.142) 198.764 ms  200.082 ms  199.938 ms
50 0------0 (206.214.251.145) 196.786 ms  198.682 ms  198.474 ms
51 0-----0 (206.214.251.150) 202.874 ms  203.497 ms  204.951 ms
52 0----0 (206.214.251.153) 199.413 ms  200.129 ms  201.437 ms
53 0---0 (206.214.251.158) 201.110 ms  200.964 ms  202.536 ms
54 0--0 (206.214.251.161) 200.539 ms  201.192 ms  201.172 ms
55 0-0 (206.214.251.166) 194.664 ms  198.520 ms  198.950 ms
56 00 (206.214.251.169) 199.843 ms  199.505 ms  199.380 ms
57 I (206.214.251.174) 199.500 ms  199.278 ms  200.058 ms
58 By.Ryan.Werber (206.214.251.177) 198.327 ms  199.702 ms  201.169 ms
59 Blizzards.Breed.CCIE.Creativity (206.214.251.182) 198.761 ms  199.984 ms  199.690 ms
60 Please.Try.Again.Tracerote.to.obiwan.scrye.net (206.214.251.185) 198.737 ms  198.593 ms  198.569 ms
61 read.more.at.beaglenetworks.net (206.214.251.190) 193.581 ms * *

środa, 2 stycznia 2013

PATCH/mod_vhost_alias.c

Poniżasz łątka dodaję dwie nowe funkcjonalności do modułu Apache-a mod_vhost_alias.
SetVirtualDocumentRoot yes|no
SetVirtualSeparator SEPARATOR
Pierwsza umożliwia prawidłowe ustawienie zmiennej środowiskowej DOCUMENT_ROOT dla vhostów tworzonych za pomocą VirtualDocumentRoot. Nie jestem jej autorem. Autora można odszukać tutaj: https://issues.apache.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=26052.
Tej funkcjonalności używam już od bardzo, bardzo dawna i nie miałem z nią problemów.

Druga opcja umożliwia zmianę separatora z domyślnej kroki na inny pojedynczy znak. Praktycznie można tego użyć by zmienić kropkę na np. "-". Ta druga opcją jest mojego autorstwa.

Przykład użycia:
VirtualDocumentRoot /storage/home/%3/web/%2/%1/public
SetVirtualDocumentRoot yes
SetVirtualSeparator -
 Która działa dla np. takiego URL-a: http://projekt-klient-user.dev.adres.pl/
Bardziej praktycznie i główny powód istnienia opcji SetVirtualSeparator to  obsługa połączeń https:// dla certyfikatów wilcard (*.example.pl) - czyli zamiast https://projekt.klient.user.dev.adres.pl to otrzymujemy https://projekt-klient-user.dev.adres.pl/ i jeden działający certyfikat dla *.dev.adres.pl).

Patch jest dostępny tutaj: DOWNLOAD

Podobny efekt można uzyskać wykorzystując mod_rewirte. Wybrałem modyfikację mod_vhost_alias ze względu na to, że umożliwiało to wykorzystanie aktualnie działających konfiguracji bez potrzeby przepisywania ich na regułki mod_rewrite.