sobota, 25 sierpnia 2012

MegaCli ściąga

Wszystko razem:

MegaCli -AdpAllInfo -aALL 

Informacje na temat BBU:
MegaCli -AdpBbuCmd -GetBbuStatus -aALL

Wyciszenie alarmu:

 MegaCli -AdpSetProp -AlarmSilence -aALL

Usunięcie dysku:

MegaCli -PDOffline -PhysDrv [E:S] -a0
MegaCli -PDMarkMissing -PhysDrv [E:S] -a0
Lista dysków:

MegaCli -PDList -a0
 Dyski logiczne:

MegaCli -LDInfo -Lall -a0

Progress odbudowy dysku:

MegaCli -PDRbld -ShowProg -PhysDrv [252:2] -a0

Brak komentarzy: