wtorek, 16 lutego 2010

Reset hasła w MySQL

Procedura resetowania hasłą użytkownika root w bazie MySQL

1. Zatrzymaj serwer MySQL
2. Uruchom serwer z opcją --skip-grant-tables
3. Połącz się z serwerem za pomocą klienta mysql z opcją –u root
4. Wykonaj polecenie SQL: UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD('password') WHERE User='root';
5. Wykonaj polecenie: FLUSH PRIVILEGES;

Źródło: http://www.tech-faq.com/reset-mysql-password.sht

Brak komentarzy: