wtorek, 2 marca 2010

mismatch_cnt is not 0 on /dev/md0

Problem występuję w przypadku gdy przy zapisie do macierzy operacja zostanie przerwana i dane nie zostaną zapisane na wszystkie dyski tworzące macierz. Sytuacja ta często mam miejsce w przypadku gdy SWAP znajduję się na urządzeniu MD. 
cat /sys/block/md0/md/mismatch_cnt
Wyświetli ilość bloków, które nie zostały zapisane na wszystkich dyskach.

Naprawa:
echo repair >/sys/block/md0/md/sync_action
echo check >/sys/block/md0/md/sync_action
 Operacja check jest wymagana by wyzerować licznik mismatch_cnt

Brak komentarzy: