wtorek, 2 marca 2010

Sendmail - smarthost z smtp-auth

Dla systemu CentOS

1. Instalacja systemu konfiguracyjnego dla Sendmail-a:
yum install -y sendmail-cf
2. Edycja pliki  /etc/mail/sendmail.mc
Dopisanie linii:
define(`SMART_HOST', `smtp.serwer.pl')dnl
3. Edycja pliki /etc/mail/access
Dopisanie:
AuthInfo:smtp.serwer.pl "U:<username>" "P:<password>" "M:PLAIN"
4. Generacja plików konfiguracyjnych
W katalog /etc/mail/ wydajemy polecenie:
make
5.  Restart usługi sendmail
service sendmail reload
Jeśli chcemy ukryć informacje o ścieżce jaką przeszła wiadomość pocztowa możemy dodatkowo w plikach /etc/mail/sendmail.cf i /etc/mail/submit.cf wstawić znaki komentarza w linach zaczynających się od:
HReceived
Operację tą należy powtórzyć po każdym wygenerowaniu plików konfiguracyjnych.

Brak komentarzy: